【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Takachiho Amaterasu Railway Co., Ltd.

Japan, 1425-1 Mitai, Takachiho-cho, Nishiusuki-gun, Miyazaki 882-1101

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0982-72-3216
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA