"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Tiếng kêu cót két

Japan, 397 Shishijima, Takuma-cho, Mitoyo-shi, Kagawa 769-1109

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~16:00
  • Thứ 3:  Close
  • Thứ 4:  Close
  • Thứ 5:  10:00~16:00
  • Thứ 6:  10:00~16:00
  • Thứ 7:  10:00~16:00
  • Chủ nhật:  10:00~16:00
Số điện thoại 090-1598-5885
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.