Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Hiệp hội du lịch thành phố Handa

Japan, 1-8 Toyocho, Thành phố Handa, Quận Aichi 475-0817

Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:30~17:30
  • Tuesday:  08:30~17:30
  • Wednesday:  08:30~17:30
  • Thursday:  08:30~17:30
  • Friday:  08:30~17:30
  • Saturday:  08:30~17:30
  • Sunday:  08:30~17:30
Số điện thoại 0569-32-3264
Trang chủ HP https://www.handa-kankou.com/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA