"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Ga khởi hành trung tâm Ishinomaki tuyến Ajishima

Japan, 1-14-5 Central, Ishinomaki City, Miyagi Prefecture 986-0822 Riverside MOTOMACHI Tầng 2

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0225-93-6125
Trang chủ HP http://ajishimaline.com/index.html
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.