Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Nhà tưởng niệm Ryoma Sakamoto của tỉnh Kochi

Japan, 830 Urado Shiroyama, Thành phố Kochi, Tỉnh Kochi 781-0262

Thời gian hoạt động
  • Monday:  09:00~17:00
  • Tuesday:  09:00~17:00
  • Wednesday:  09:00~17:00
  • Thursday:  09:00~17:00
  • Friday:  09:00~17:00
  • Saturday:  09:00~17:00
  • Sunday:  09:00~17:00
Số điện thoại 088-841-0001
Trang chủ HP https://ryoma-kinenkan.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA