【Tokyo】4 khách sạn, lữ quán gần Shinjuku! Không gian hoài cổ, bữa sáng miễn phí!

Yuzu no Mori

Japan, 3888-1 Umaji, Umaji-mura, Aki-gun, Kochi 781-6201

Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:30~17:00
  • Tuesday:  08:30~17:00
  • Wednesday:  08:30~17:00
  • Thursday:  08:30~17:00
  • Friday:  08:30~17:00
  • Saturday:  08:30~17:00
  • Sunday:  08:30~17:00
Số điện thoại 0887-44-2323
Trang chủ HP https://umaji.gr.jp/village/village_content.php?id=10
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA