5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Oohasi Inn Ohashi

Japan, 302-1 Misasa, Misasa-cho, Tohaku-gun, Tottori 682-0123

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0858-43-0211
Trang chủ HP https://www.o-hashi.net/
Wi-Fi
Phương thức thanh toán
  • Thẻ tín dụng:Có thể
Last Update : 2022.11.04   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.