"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Cửa hàng dao Mihide / Bảo tàng dao Seki

Japan, 950-1 Oze, Seki City, Gifu Prefecture 501-3265

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~16:30
  • Thứ 3:  9:00~16:30
  • Thứ 4:  9:00~16:30
  • Thứ 5:  9:00~16:30
  • Thứ 6:  9:00~16:30
  • Thứ 7:  9:00~16:30
  • Chủ nhật:  9:00~16:30
Số điện thoại 0575-28-5147
Trang chủ HP https://www.hamonoyasan.com/
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.