Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Đền Senkoji

Japan, 15-1 Higashitsuchido-cho, Onomichi-shi, Hiroshima 722-0033

Thời gian hoạt động
  • Monday:  09:00~17:00
  • Tuesday:  09:00~17:00
  • Wednesday:  09:00~17:00
  • Thursday:  09:00~17:00
  • Friday:  09:00~17:00
  • Saturday:  09:00~17:00
  • Sunday:  09:00~17:00
Số điện thoại 0848-23-2310
Trang chủ HP https://www.senkouji.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA