Đăng ký trực tuyến đơn giản! SIM giá rẻ "LINEMO" phù hợp cho cuộc sống tại Nhật

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Nikko Yumoto Onsen

Japan, Yumoto Onsen, thành phố Nikko, tỉnh Tochigi 321-1662

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~16:00
  • Thứ 3:  9:00~16:00
  • Thứ 4:  9:00~16:00
  • Thứ 5:  9:00~16:00
  • Thứ 6:  9:00~16:00
  • Thứ 7:  9:00~16:00
  • Chủ nhật:  8:30~16:00
Số điện thoại 0288-62-2532
Trang chủ HP http://www.nikkoyumoto-ski.com/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA