5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Upopoi (Hội nghị chuyên đề về cộng sinh quốc gia)

Japan, 2-3, Wakakusa-cho, Shiraoi-cho, Shiraoi-gun, Hokkaido 059-0902

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0144-82-3914
Trang chủ HP https://ainu-upopoy.jp/
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.