"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Di tích lâu đài Matsusaka (Công viên Matsusaka)

Japan, Tonomachi, Thành phố Matsusaka, Quận Mie 515-0073

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0598-53-4406
Trang chủ HP https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kanko/matusakajogaiyou.html
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.