"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Trung tâm dệt tay Matsusaka Momen

Japan, 2176 Honmachi, Thành phố Matsusaka, Quận Mie 515-0081

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~17:00
  • Thứ 3:  Close
  • Thứ 4:  9:00~17:00
  • Thứ 5:  9:00~17:00
  • Thứ 6:  9:00~17:00
  • Thứ 7:  9:00~17:00
  • Chủ nhật:  9:00~17:00
Số điện thoại 0598-26-6355
Trang chủ HP https://matsusakamomen.com/
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.