【Tokyo】4 khách sạn, lữ quán gần Shinjuku! Không gian hoài cổ, bữa sáng miễn phí!

Ga Otsuki

Japan, 1-1 Otsuki, Thành phố Otsuki, Tỉnh Yamanashi 401-0013

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA