Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Ga Takedao

Japan, Izuriha Tamase, Thành phố Takarazuka, Quận Hyogo 669-1231

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA