【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Công viên Kita Ward Shimizuzaka

Japan, 4-2-1 Jujonakahara, Kita-ku, Tokyo 114-0031

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 03-3908-9275
Trang chủ HP https://www.city.kita.tokyo.jp/d-douro/bunka/koenichiran/shimizuzaka.html
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.