【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Torii trên bầu trời

Japan, 2800 Takaya-cho, Thành phố Kanonji, Quận Kagawa 768-0002

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0875-24-3957
Trang chủ HP https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/21/13387.html
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA