【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Musashiya Musashiya

Japan, 1-26-5 Jujonakahara, Kita-ku, Tokyo 114-0031

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:30~19:00
  • Thứ 3:  9:30~19:00
  • Thứ 4:  9:30~19:00
  • Thứ 5:  9:30~19:00
  • Thứ 6:  9:30~19:00
  • Thứ 7:  9:30~19:00
  • Chủ nhật:  9:30~19:00
Số điện thoại 03-3900-5355
Trang chủ HP https://www.musashiya-kashiten.com/
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.