5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Butadon Kikuchiya

Japan, 〒080-0023 8-1, Nishi 13 Jominami, Obihiro-shi, Hokkaido Tokachimura

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 090-5989-6674
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.