5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Làng Nordisk Quần đảo Goto

Japan, 1233 Tao, Tomiemachi, Thành phố Goto, Quận Nagasaki 853-0203

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0959-86-3900
Trang chủ HP https://www.nordiskvillage.jp/
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.