5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Nhà hàng Heartfield

Japan, 8-41, Nishi 9 Sen, Izumicho, Obihiro-shi, Hokkaido 089-1245

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  11:45~19:00
  • Thứ 3:  11:45~19:00
  • Thứ 4:  11:45~19:00
  • Thứ 5:  11:45~19:00
  • Thứ 6:  11:45~19:00
  • Thứ 7:  11:45~19:00
  • Chủ nhật:  11:45~19:00
Số điện thoại 0155-64-5788
Trang chủ HP https://obihiro-airport.com/cat_shop/shop09/
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.