【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Thị trấn ăn nhẹ

Japan, 1945-11 Moricho, thành phố Tsu, tỉnh Mie 514-1254

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Trang chủ HP https://oyatsu.town/reserve/?utm_source=Googlemybusiness&utm_medium=referral
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA