【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Nikko tỉnh Tochigi

Japan, 2480-1 Chugushi, Thành phố Nikko, Tỉnh Tochigi 321-1661

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~17:00
  • Thứ 3:  9:00~17:00
  • Thứ 4:  9:00~17:00
  • Thứ 5:  9:00~17:00
  • Thứ 6:  9:00~17:00
  • Thứ 7:  9:00~17:00
  • Chủ nhật:  9:00~17:00
Số điện thoại 0288-55-0880
Trang chủ HP https://www.nikko-nsm.co.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA