5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

GALA Yuzawa Snow Resort

Japan, 1039-2 Yuzawa, Yuzawa Town, Minami Uonuma District, Niigata Prefecture 949-6101

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:00~17:00
  • Thứ 3:  8:00~17:00
  • Thứ 4:  8:00~17:00
  • Thứ 5:  8:00~17:00
  • Thứ 6:  8:00~17:00
  • Thứ 7:  8:00~17:00
  • Chủ nhật:  8:00~17:00
Số điện thoại 025-785-6543
Trang chủ HP https://gala.co.jp/winter/
Phương thức thanh toán
  • Thẻ tín dụng:Có thể
Language 日本語 / English / 中文简体
Last Update : 2023.01.19   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.