Bí mật sự yêu thích của 2 địa điểm mua sắm lớn nhất Hiroshima "THE OUTLETS HIROSHIMA" và "Aeon Mall Hiroshima Fuchu"!

GALA Yuzawa Snow Resort

Japan, 1039-2 Yuzawa, Yuzawa Town, Minami Uonuma District, Niigata Prefecture 949-6101
Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:00~17:00
  • Tuesday:  08:00~17:00
  • Wednesday:  08:00~17:00
  • Thursday:  08:00~17:00
  • Friday:  08:00~17:00
  • Saturday:  08:00~17:00
  • Sunday:  08:00~17:00
Thẻ tín dụng Vâng
Số điện thoại 025-785-6543
Trang chủ HP https://gala.co.jp/winter/