Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

さくら茶屋

 
  • 〒484-0081 Aichi, Inuyama, Kitakoken−12−5
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–17:00
  • Thứ Ba: 11:00–17:00
  • Thứ Tư: 11:00–17:00
  • Thứ Năm: 11:00–17:00
  • Thứ Sáu: Đóng cửa
  • Thứ Bảy: 11:00–17:00
  • Chủ Nhật: 11:00–17:00
Số điện thoại0568-62-7665

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)