Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Misokatsu Yabaton

 
  • 〒479-0881 愛知県常滑市セントレア1丁目1
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–21:00
  • Thứ Ba: 10:00–21:00
  • Thứ Tư: 10:00–21:00
  • Thứ Năm: 10:00–21:00
  • Thứ Sáu: 10:00–21:00
  • Thứ Bảy: 10:00–21:00
  • Chủ Nhật: 10:00–21:00
Số điện thoại0569-84-8810
Trang chủ HPhttp://www.yabaton.com/modules/shop/index.php?content_id=6

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)