Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Godaime Hanayama Udon

 
  • 3-chōme-14-13 Ginza, Chuo City, Tōkyō-to 104-0061, Nhật Bản
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:30–16:00, 18:00–22:30
  • Thứ Ba: 11:30–16:00, 18:00–22:30
  • Thứ Tư: 11:30–16:00, 18:00–22:30
  • Thứ Năm: 11:30–16:00, 18:00–22:30
  • Thứ Sáu: 11:30–16:00, 18:00–22:30
  • Thứ Bảy: 11:00–16:00
  • Chủ Nhật: 11:00–16:00
Số điện thoại03-6264-7336
Trang chủ HPhttp://www.hanayamaudon.co.jp/ginza/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)