Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Shoraitei

 
  • 2-chōme-116 Hibino, Mihama-ku, Chiba, 261-0021, Nhật Bản
cafe
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 08:30–22:00
  • Thứ Ba: 08:30–22:00
  • Thứ Tư: 08:30–22:00
  • Thứ Năm: 08:30–22:00
  • Thứ Sáu: 08:30–22:00
  • Thứ Bảy: 08:30–22:00
  • Chủ Nhật: 08:30–22:00
Số điện thoại043-296-0126
Trang chủ HPhttps://www.seibu-la.co.jp/makuhari/guide/#no12

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)