Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Karuizawa Prince Hotel East

 
  • 1016-75 Karuizawa, Kitasaku-gun, Nagano 389-0193, Nhật Bản
lodging
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Ba: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Tư: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Năm: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Sáu: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Bảy: Mở cửa cả ngày
  • Chủ Nhật: Mở cửa cả ngày
Số điện thoại0267-42-1111
Trang chủ HPhttp://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)