Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Tsukemen Enaku

 
  • 20-2 Ichijōji Takatsukichō, Sakyō-ku, Kyoto, 606-8185, Nhật Bản
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:30–14:30, 18:00–20:30
  • Thứ Ba: 11:30–14:30, 18:00–20:30
  • Thứ Tư: 11:30–14:30, 18:00–20:30
  • Thứ Năm: 11:30–14:30, 18:00–20:30
  • Thứ Sáu: 11:30–14:30, 18:00–20:30
  • Thứ Bảy: 11:30–15:30, 18:00–20:30
  • Chủ Nhật: 11:30–15:30, 18:00–20:30
Ga gần nhấtIchijōji Station
Language日本語
Số điện thoại075-201-1931
Trang chủ HPhttps://www.facebook.com/enak.kyoto/