Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

函館市青函連絡船記念館摩周丸

 
  • 12-12番地先 Wakamatsuchō, Hakodate, Hokkaido 040-0063, Nhật Bản
museum
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 08:30–18:00
  • Thứ Ba: 08:30–18:00
  • Thứ Tư: 08:30–18:00
  • Thứ Năm: 08:30–18:00
  • Thứ Sáu: 08:30–18:00
  • Thứ Bảy: 08:30–18:00
  • Chủ Nhật: 08:30–18:00
Số điện thoại0138-27-2500
Trang chủ HPhttp://www.mashumaru.com/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)