Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Beppu Benten Pond,Yamaguchi

 
  • 482 Shūhōchō Beppu, Mine, Yamaguchi 754-0603, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Ba: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Tư: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Năm: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Sáu: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Bảy: Mở cửa cả ngày
  • Chủ Nhật: Mở cửa cả ngày
Số điện thoại0837-62-0305
Trang chủ HPhttps://karusuto.com/spot/beppubentenike/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)