Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Harimaya

 
  • 〒960-8034 Fukushima, Okitamachō, 6−9 清水屋ビル 2F
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 18:00–23:00
  • Thứ Ba: 18:00–23:00
  • Thứ Tư: 18:00–23:00
  • Thứ Năm: 18:00–23:00
  • Thứ Sáu: 18:00–23:00
  • Thứ Bảy: 18:00–23:00
  • Chủ Nhật: Đóng cửa
Số điện thoại024-523-5444
Trang chủ HPhttps://www.harimaya88.net/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)