Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Former British Consulate of Hakodate

 
  • 33-14 Motomachi, Hakodate, Hokkaido 040-0054, Nhật Bản
museum
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:00–19:00
  • Thứ Ba: 09:00–19:00
  • Thứ Tư: 09:00–19:00
  • Thứ Năm: 09:00–19:00
  • Thứ Sáu: 09:00–19:00
  • Thứ Bảy: 09:00–19:00
  • Chủ Nhật: 09:00–19:00
Số điện thoại0138-27-8159
Trang chủ HPhttp://hakodate-kankou.com/british/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)