Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

茶処くらや

 
  • 〒484-0085 愛知県犬山市大字犬山西古券60
restaurant store
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–17:00
  • Thứ Ba: Đóng cửa
  • Thứ Tư: 11:00–17:00
  • Thứ Năm: 11:00–17:00
  • Thứ Sáu: 11:00–17:00
  • Thứ Bảy: 11:00–17:00
  • Chủ Nhật: 11:00–17:00
Số điện thoại0568-65-6839
Trang chủ HPhttps://foodplace.jp/kuraya/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)