Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

茶処くらや

 
  • Nishikoken-60 Inuyama, Aichi 484-0081, Nhật Bản
restaurant store
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:00–17:00
  • Thứ Ba: Đóng cửa
  • Thứ Tư: 11:00–17:00
  • Thứ Năm: 11:00–17:00
  • Thứ Sáu: 11:00–17:00
  • Thứ Bảy: 11:00–17:00
  • Chủ Nhật: 11:00–17:00
Ga gần nhấtInuyama Station
Số điện thoại0568-65-6839
Trang chủ HPhttps://foodplace.jp/kuraya/