Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Katsuura Morning Market

 
  • 319 Hamakatsuura, Katsuura, Chiba 299-5233, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 06:00–11:00
  • Thứ Ba: 06:00–11:00
  • Thứ Tư: Đóng cửa
  • Thứ Năm: 06:00–11:00
  • Thứ Sáu: 06:00–11:00
  • Thứ Bảy: 06:00–11:00
  • Chủ Nhật: 06:00–11:00
Ga gần nhấtKatsuura Station
Language日本語
Số điện thoại0470-73-6641
Trang chủ HPhttps://www.city.katsuura.lg.jp/forms/menutop/menutop.aspx?menu_id=1796