Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Koishikawa Korakuen Gardens

 
  • 1-chōme-6-6 Kōraku, Bunkyo City, Tōkyō-to 112-0004, Nhật Bản
park
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 09:00–17:00
  • Thứ Ba: 09:00–17:00
  • Thứ Tư: 09:00–17:00
  • Thứ Năm: 09:00–17:00
  • Thứ Sáu: 09:00–17:00
  • Thứ Bảy: 09:00–17:00
  • Chủ Nhật: 09:00–17:00
Số điện thoại03-3811-3015
Trang chủ HPhttps://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index030.html