Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Ogimachi Castle Observation Deck

 
  • Ogimachi, Shirakawa, Ono District, Gifu 501-5627, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Ba: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Tư: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Năm: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Sáu: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Bảy: Mở cửa cả ngày
  • Chủ Nhật: Mở cửa cả ngày
Ga gần nhấtHakusuien
Trang chủ HPhttp://shirakawa-go.org/kankou/guide/253/