Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Takoyaki Takoranran

 
  • 9-26 Kakudachō, Kita-ku, Osaka, 530-0017, Nhật Bản
meal_takeaway restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 15:00–23:00
  • Thứ Ba: 15:00–23:00
  • Thứ Tư: 15:00–23:00
  • Thứ Năm: 15:00–23:00
  • Thứ Sáu: 15:00–23:00
  • Thứ Bảy: 15:00–23:00
  • Chủ Nhật: 15:00–23:00
Số điện thoại06-6311-6490
Trang chủ HPhttp://shinume.com/shop/%E3%81%9F%E3%81%93%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%83%B3/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)