Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Thường Vinh Tự

 
  • 2001 Miyanoshimo, Yamaguchi, 753-0011, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 08:00–16:30
  • Thứ Ba: 08:00–16:30
  • Thứ Tư: 08:00–16:30
  • Thứ Năm: 08:00–16:30
  • Thứ Sáu: 08:00–16:30
  • Thứ Bảy: 08:00–16:30
  • Chủ Nhật: 08:00–16:30
Số điện thoại083-922-2272
Trang chủ HPhttp://sesshu.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)