Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Maruyoshi

 
  • 3-chōme-20-14 Ōsu, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0011, Nhật Bản
meal_takeaway restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 11:30–19:30
  • Thứ Ba: 11:30–19:30
  • Thứ Tư: 11:30–19:30
  • Thứ Năm: 11:30–19:30
  • Thứ Sáu: 11:30–19:30
  • Thứ Bảy: 11:30–19:30
  • Chủ Nhật: 11:30–19:30
Số điện thoại052-251-2203
Trang chủ HPhttps://ameblo.jp/osu-maruyoshi/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)