Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Kinnotorikara Osukannon Shop

 
  • 〒460-0011 Aichi, Nagoya, Naka-ku, Ōsu, 2-chōme−18−1 1F
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 12:00–22:30
  • Thứ Ba: 12:00–22:30
  • Thứ Tư: 12:00–22:30
  • Thứ Năm: 12:00–22:30
  • Thứ Sáu: 12:00–22:30
  • Thứ Bảy: 11:00–22:30
  • Chủ Nhật: 11:00–22:30
Số điện thoại052-231-5535

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)