Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Duty Free Shops

 
  • 1-chōme-1 Centrair, Tokoname, Aichi 479-0881, Nhật Bản
store
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 07:45–21:15
  • Thứ Ba: 07:45–21:15
  • Thứ Tư: 07:45–21:15
  • Thứ Năm: 07:45–21:15
  • Thứ Sáu: 07:45–21:15
  • Thứ Bảy: 07:45–21:15
  • Chủ Nhật: 07:45–21:15
Số điện thoại0569-38-7122
Trang chủ HPhttps://www.centrair.jp/sp/international/duty_free_shop/oshirase/1189356_1637.html

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)