Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Makuhari Beach

 
  • Mihama, Mihama Ward, Chiba, 261-0022, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Ba: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Tư: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Năm: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Sáu: Mở cửa cả ngày
  • Thứ Bảy: Mở cửa cả ngày
  • Chủ Nhật: Mở cửa cả ngày
Số điện thoại043-246-6201
Trang chủ HPhttp://www.pref.chiba.lg.jp/cs-chiba-k/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)