Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

展望風呂『風(フー)の湯』

 
  • 1-chōme-1 Centrair, Tokoname, Aichi 479-0881, Nhật Bản
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 08:00–22:00
  • Thứ Ba: 08:00–22:00
  • Thứ Tư: 08:00–22:00
  • Thứ Năm: 08:00–22:00
  • Thứ Sáu: 08:00–22:00
  • Thứ Bảy: 08:00–22:00
  • Chủ Nhật: 08:00–22:00
Số điện thoại0569-38-7070
Trang chủ HPhttps://www.centrair.jp/shop-dine/shop/fu-no-yu.html

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)