Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Matsuba Sohonten

 
  • 9-20 Kakudachō, Kita-ku, Osaka, 530-0017, Nhật Bản
restaurant bar
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 14:00–22:00
  • Thứ Ba: 14:00–22:00
  • Thứ Tư: 14:00–22:00
  • Thứ Năm: 14:00–22:00
  • Thứ Sáu: 14:00–22:00
  • Thứ Bảy: 11:00–22:00
  • Chủ Nhật: 11:00–21:30
Số điện thoại06-6312-6615
Trang chủ HPhttp://matsuba-sohonten.com/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)