Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

One Piece

 
  • 4-chōme-2-8 Shibakōen, Minato City, Tōkyō-to 105-0011, Nhật Bản
amusement_park
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–22:00
  • Thứ Ba: 10:00–22:00
  • Thứ Tư: 10:00–22:00
  • Thứ Năm: 10:00–22:00
  • Thứ Sáu: 10:00–22:00
  • Thứ Bảy: 10:00–22:00
  • Chủ Nhật: 10:00–22:00
Số điện thoại03-5777-5308
Trang chủ HPhttp://onepiecetower.tokyo/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)