Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

妖怪美術館

 
  • 405 Kō, Tonosho, Shōzu-gun, Kagawa 761-4106, Nhật Bản
art_gallery
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–18:00
  • Thứ Ba: 10:00–18:00
  • Thứ Tư: Đóng cửa
  • Thứ Năm: 10:00–18:00
  • Thứ Sáu: 10:00–18:00
  • Thứ Bảy: 10:00–18:00
  • Chủ Nhật: 10:00–18:00
Số điện thoại0879-62-0221
Trang chủ HPhttps://sites.google.com/view/yokaiartmuseum-onlinetour/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?fbclid=IwAR3R-N9HCsGBvx8NTj3t5VvTP3x6H3nl2RCfhkNoCf0pKtmFaxEjjdB2ZT8

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)