Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Bảo tàng Ghibli

 
  • 1-chōme-1-83 Shimorenjaku, Mitaka, Tōkyō-to 181-0013, Nhật Bản
museum
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:00–18:00
  • Thứ Ba: Đóng cửa
  • Thứ Tư: 10:00–18:00
  • Thứ Năm: 10:00–18:00
  • Thứ Sáu: 10:00–18:00
  • Thứ Bảy: 10:00–18:00
  • Chủ Nhật: 10:00–18:00
Số điện thoại0570-055-777
Trang chủ HPhttp://www.ghibli-museum.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)