Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Yoshino

 
  • 6-chōme-21-5 Tsukiji, 中央区 Chuo City, Tōkyō-to 104-0045, Nhật Bản
restaurant
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: 10:30–15:30
  • Thứ Ba: 10:30–15:30
  • Thứ Tư: 10:30–15:30
  • Thứ Năm: 10:30–15:30
  • Thứ Sáu: 10:30–15:30
  • Thứ Bảy: 10:30–15:00
  • Chủ Nhật: 10:30–15:30
Số điện thoại03-6278-7079

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)